Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα ως παρατηρητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφορά τους φοιτητές/τριες που  δήλωσαν το μάθημα

«Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα» ως παρατηρητές.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα» ως παρατηρητές (και επιθυμούν να εξεταστούν), ότι η εξέταση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, μέσω της ψηφιακής αίθουσας (πλατφόρμα zoom) και ταυτόχρονη χρήση του e-learning. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στο e-learning στο λογαριασμό του μαθήματος  «Εργαστήριο  Ηλεκτρικά Κυκλώματα» (αν δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή) με τα πραγματικά τους στοιχεία. Εκεί θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα, καθώς και οδηγίες ως προς  τη διαδικασία της εξέτασης. Επίσης υπάρχει και ο σύνδεσμος για την  είσοδο στην ψηφιακή αίθουσα.

Ο Διδάσκων

Πατσιάκος Αβραάμ