Ασύρματες Επικοινωνίες – Εργαστήριο

Ασύρματες Επικοινωνίες – Εργαστήριο

Η επανέναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος των Ασύρματων Επικοινωνιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2020. 
Τα εργαστηριακά τμήματα, καθώς και οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των εργαστηρίων θα τροποποιηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.

Πάτησε εδώ για τμήματα


Η διδάσκουσα,
Δέσποινα Τσιπουρίδου