ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου, ότι το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ξεκινά την Δευτέρα 25/5/2020 και ώρα 14.00-18.00. Για λόγους υγιεινής, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μάσκες, γάντια και αντισηπτικό.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος