ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΙI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΙI

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Α ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ:

1. Να έχουν μαζί τους το εργαστηριακό τεύχος και να έχουν μελετήσει και απαντήσει την εισαγωγική άσκηση 2.00

2. Η μη προσέλευση σημαίνει απόρριψη από το εργαστήριο.

3. Να έχουν μαζί τους αντισηπτικό.

ΤΕΤΑΡΤΗ   27/5/20

ΩΡΑ:  08:00-12:00

ΑEΜ: 3971, 4077, 3172, 4260, 4422, 4326, 4566, 4556, 4531,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   29/5/20

ΩΡΑ:  16:00-20:00

ΑEΜ: 4418, 4558, 4402, 4485, 4523, 4505, 4410, 4265, 4437,

ΤΕΤΑΡΤΗ  3/6/20

ΩΡΑ:  08:00-12:00

ΑEΜ: 4403, 4298, 4392, 4400, 4421, 4168, 4382, 4341, 4354,

ΤΕΤΑΡΤΗ  10/6/20 (ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΩΡΑ:  09:00-10:00

ΑΕΜ: 3971, 4077, 3172, 4260, 4422, 4326, 4566, 4556, 4531,

ΩΡΑ:  10:00-11:00

ΑΕΜ: 4418, 4558, 4402, 4485, 4523, 4505, 4410, 4265, 4437,

ΩΡΑ:  11:00-12:00

ΑΕΜ: 4403, 4298, 4392, 4400, 4421, 4168, 4382, 4341, 4354,

ΩΡΑ:  12:00-13:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

ΩΡΑ:  13:00-14:00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ