ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

Παρακαλούνται οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν απορριφθεί στο εργαστήριο τηλεπικοινωνιακά συστήματα I να προσέλθουν για εξέταση την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/20 στo αμφιθέατρο της πληροφορικής στις 15:00

Ο διδάσκων

Δ. Μάνος