ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΕΜ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ:

1. Να έχουν μαζί τους το εργαστηριακό τεύχος, να έχουν μελετήσει τον παλμογράφο,

τον αναλυτή φάσματος και την εισαγωγή από το τεύχος.

2. Τα έντυπα της 2ης και 3ης  εργαστηριακής άσκησης με τις απαντήσεις και την 1η άσκηση όσοι σπουδαστές δεν την έχουν παραδώσει.

3. Η μη προσέλευση σημαίνει απόρριψη από το εργαστήριο.

ΔΕΥΤΕΡΑ   25/5/20

ΩΡΑ  08:00-12:00     (1ο  Tμήμα)

ΑEΜ: 4170 , 4435 , 4635 , 4622 , 4722 , 4730 , 4631 , 4626 , 4697

ΩΡΑ 12:00-16:00      (2ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4610 , 4680 , 4665 , 4557 , 4578 , 4689 , 4618 , 4577 , 4587

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5/20

ΩΡΑ  08:00-12:00       (3ο   Tμήμα)

ΑΕΜ: 4671 , 4193 , 4636 , 4637 , 4708 , 4623 , 4559 , 4514 , 4691,4694

ΩΡΑ 12:00-16:00         (4ο   Tμήμα)

ΑΕΜ: 4638 , 4659 , 4580 , 4604 , 4581 , 4672 , 4613 , 4650 , 4608

ΔΕΥΤΕΡΑ  1/6/20

ΩΡΑ  08:00-12:00      (5ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4738 , 4573 , 4685 , 4641 , 4669 , 4645 , 4706 , 4571 , 4668

ΩΡΑ 12:00-16:00       (6ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4679 , 4699 , 4593 , 4592 , 4601 , 4602 , 4687 , 4696 , 4667

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/20

ΩΡΑ  08:00-12:00       (7ο   Tμήμα)

ΑΕΜ: 4628 , 4615 , 4597 , 4603 , 4149 , 4590 , 4582 , 4322 , 4554

ΩΡΑ 12:00-16:00         (8ο   Tμήμα)

ΑΕΜ: 4722 , 4434 , 4607 , 4270 , 4586 , 4481 , 4341 , 4329 , 4619

ΠΕΜΠΤΗ  11/6/20

ΩΡΑ  08:00-12:00      (9ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4609 , 4406 , 4605 , 4698 , 4706 , 4598 , 4596 , 4715 , 4666

ΩΡΑ 12:00-16:00        (10ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4731 , 4717 , 4686 , 4616 , 4733 , 4584 , 4648 , 4517 , 4728

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12/6/20

ΩΡΑ  08: 00-12: 00     (11ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4244 , 4714 , 4726 , 4595 , 4528 , 4383 , 4606 , 4364 , 4688 

ΩΡΑ 12:00-16:00        (12ο  Tμήμα)

ΑΕΜ: 4652 , 4612 , 4654 , 4679 , 4585 , 4724 , 4251 , 4720 , 4620