Δομές Δεδομένων – Εξετάσεις Εργαστηρίου

Δομές Δεδομένων - Εξετάσεις Εργαστηρίου

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του εργαστηρίου έχουν
μετατεθεί για τη ΔΕΥ 01/06/2020.
Λεπτομέρειες στο χώρο του μαθήματος (στις ανακοινώσεις)
στην πλατφόρμα E-Learning.

Ο διδάσκων
Ευάγγελος Ούτσιος