Εξετάσεις Εργαστηρίου Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο του μαθήματος Αναλογικά Ηλεκτρονικά, καθώς και όσοι το οφείλουν από παλαιότερα έτη θα πρέπει να πάρουν μέρος στην εξέταση του εργαστηρίου ως εξής:

1. Τα τμήματα με διδάσκοντα τον κ. Ιωάννη Μπαλουκτσή θα εξεταστούν διαδικτυακά μέσω του συστήματος Moodle την Τετάρτη 3-6-2020, ώρα 19:00-21:00, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντα. Επίσης, οι φοιτητές αυτών των τμημάτων οφείλουν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την εργασία που έχει ανεβάσει ο διδάσκων στο σύστημα e-learning του μαθήματος. Για πληροφορίες: ibalouktsis@gmail.com

2. Τα τμήματα με διδάσκοντα τον κ. Νικόλαο Αρπατζάνη θα εξεταστούν μέσω τηλεκπαίδευσης τη Δευτέρα 1-6-2020, ώρα 16:00, σε θέματα που θα αναφέρονται στον προσομοιωτή κυκλωμάτων και με διαδικασία που ορίζει ο διδάσκων. Για πληροφορίες: narpatza@auth.gr

3. Τα τμήματα με διδάσκοντα τον κ. Ευάγγελο Δημητριάδη θα εξεταστούν μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης την Τρίτη 2-6—2020, ώρες 16:00-18:00 και 18:00-20:00, σε αντιστοιχία με τις ώρες των μαθημάτων. Τα θέματα θα αναφέρονται στη χρήση του προσομοιωτή κυκλωμάτων, καθώς και στη θεωρία των εργαστηριακών ασκήσεων. Όσοι παλαιότεροι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν ας επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα. Για πληροφορίες: edimitriad@sch.gr

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής