Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για το ΠΜΣ στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

L

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) (http://ict.ihu.gr/), ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 25η Σεπτεμβρίου 2020. Ο νέος κύκλος του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί Ακαδημία Cisco, για προετοιμασία λήψης πιστοποιητικού από την Cisco. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://informatics.teicm.gr/msc/).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

Δημήτριος Ευσταθίου

Αναπληρωτής Καθηγητής