Εξέταση Εργαστηρίου «Εξόρυξη Γνώσης» Ιούνιος 2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εξόρυξη Γνώσης» να προετοιμαστούν για την τελική εξέταση τους που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 στις 12:00-14:00.

Η εξέταση θα γίνει εξ’ αποστάσεως (πλατφόρμα elearning https://elearning.cm.ihu.gr/) με τη συμμετοχή σας σε Quiz Ερωτήσεων με 20 ερωτήσεις που θα επιλέγονται τυχαία από τράπεζα θεμάτων. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 60 λεπτά.

Όσοι φοιτητές συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι και στην πλατφόρμα Zoom για την ταυτοποίηση τους. Θα πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο και λειτουργική κάμερα που θα είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τους καθώς και διαθέσιμο το πάσο τους για επικύρωση της ταυτοποίησης.

Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθούν τις οδηγίες του διδάσκοντα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ο Διδάσκων
Τσιμπίρης Αλκιβιάδης