Εξέταση του μαθήματος Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων – Εργαστήριο για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

Η εξέταση όλων των εργαστηρίων του μαθήματος Ειδικά Θέματα Βάσεων δεδομένων θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως (στην πλατφόρμα elearning https://elearning.cm.ihu.gr/) την Τετάρτη 10/06/2020. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα έχει ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑΤΑ με διδάσκοντα τον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• Το τμήμα της Δευτέρας 10:00 – 12:00 θα εξεταστεί την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 10:00
• Το τμήμα της Δευτέρας 12:00 – 14:00 θα εξεταστεί την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 16:00
ΤΜΗΜΑΤΑ με διδάσκοντα τον κ. ΛΑΝΤΖΟ
• Το τμήμα της Τετάρτης 12:00 – 14:00 θα εξεταστεί την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 12:00
• Το τμήμα της Τετάρτης 14:00 – 16:00 θα εξεταστεί την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 14:00
Παρατηρητές
• Οι παρατηρητές του μαθήματος θα εξεταστούν την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 15:00.
• Οι παρατηρητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή του Project μέχρι και τις 10/06/2020

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως (στην πλατφόρμα elearning https://elearning.cm.ihu.gr/) με τη συμμετοχή σας σε Quiz Ερωτήσεων με 20 ερωτήσεις που θα επιλέγονται τυχαία από τράπεζα θεμάτων.

Όσοι φοιτητές συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι και στην πλατφόρμα Zoom για την ταυτοποίηση τους. Θα πρέπει να διαθέτουν μικρόφωνο και λειτουργική κάμερα που θα είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τους καθώς και διαθέσιμο το πάσο τους για επικύρωση της ταυτοποίησης.

Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθούν τις οδηγίες του διδάσκοντα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.