ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

Ανακοινώνεται ότι το επόμενο και τελευταίο εργαστηριακό μάθημα θα γίνει την Πέμπτη 4/6/2020 στις 14.00-18.00.

Η τελική εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 11/6/2020 στις 14.00.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος