Ασύρματες Επικοινωνίες – Τμήματα Εργαστηρίων & Τελική Εξέταση

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διεξαγωγής του δεύτερου σετ εργαστηριακών ασκήσεων στη συνημμένη ανακοίνωση.

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020. Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση​ για τις σχετικές οδηγίες.


Η διδάσκουσα,
Δέσποινα Τσιπουρίδου