Διάλεξη αναπλήρωσης στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Την Παρασκευή 5/6/2020 θα γίνει διάλεξη αναπλήρωσης στο μάθημα της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, την ίδια ώρα και στον ίδιο σύνδεσμο του zoom.