Εξέταση του εργαστηρίου Ψ.Ε.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας (Ψ.Ε.Ε) της Παρασκευής 5/6/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί.


Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Ο Διδάσκων
Χ. Στρουθόπουλος