Εξετάσεις εργαστηρίου ΨΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου ΨΕΕ θα διεξαχθούν στην αίθουσα του εργαστηρίου την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 απο 12μμ έως 14μμ ώς ακολούθως :

Τμήμα 1 – Απο 12μμ – 12.30μμ – Επώνυμα Σπουδαστών από Α – Ζ

Τμήμα 2 – Απο 12.30μμ – 13.00μμ – Επώνυμα Σπουδαστών από Η – Λ

Τμήμα 3 – Απο 13.00μμ – 13.30μμ – Επώνυμα Σπουδαστών από Μ – Ρ

Τμήμα 4 – Απο 13.30μμ – 14.00μμ – Επώνυμα Σπουδαστών από Σ – Ω

Εκπαιδευτικό υλικό στην σελίδα του διδάσκοντος.

Ο Διδάσκων

Χ. Στρουθόπουλος