ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ι

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ   15/6/20

ΩΡΑ    09:00-10:00           (1ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    10:00-11:00           (2ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    11:00-12:00           (3ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    12:00-13:00           (4ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    13:00-14:00           (5ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    14:00-15:00           (6ο  Tμήμα)

ΤΡΙΤΗ 16/6/20

ΩΡΑ    08:00-09:00          (7ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    09:00-10:00          (8ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    10:00-11:00          (9ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    11:00-12:00          (10ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    12:00-13:00          (11ο  Tμήμα)

ΩΡΑ    13:00-14:00          (12ο  Tμήμα)

ο  διδάσκων

 Δ.Μάνος M.Sc in Communication