ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

Ανακοινώνεται ότι λόγω μη-προσέλευσης αρκετών φοιτητών στην εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε), θα διενεργηθεί μία ακόμη εξέταση την ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2020 στις 14.00, για όσους φοιτητές δεν προσήλθαν στην 1η εξέταση της 11/6/2020.

Ο διδάσκων

Σ. Τσίτσος