Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποίηση 19/6)

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 του Τμήματος.

Συναίνεση για τη συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση: Η συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών στην εξ αποστάσεως εξέταση σημαίνει ότι ο φοιτητής συναινεί αυτόματα σε όσα αναφέρονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ (συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση και θα ακολουθήσει τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 10-06-2020). Η απόφαση της Δ.Ε. είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22/6/2020 και θα διαρκέσουν τρεις (3) εβδομάδες.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Moodle (https://exams.ict.ihu.gr) και θα συντονιστούν μέσω εικονικής αίθουσας του Zoom (αυτής μέσω της οποίας διδάσκονταν το μάθημα). Κάποια μαθήματα θα εξεταστούν προφορικά μέσω του Zoom. Ειδικές ανακοινώσεις για τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος, καθώς και ειδικότερο πρόγραμμα για κάθε μάθημα θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Προσοχή (Νέο) !! Σύμφωνα με την από 17.6.2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, δίνεται η δυνατότητα στο Τμήμα μας να πραγματοποιήσει εξετάσεις και με φυσική παρουσία σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας, που πληρούν τις απαιτήσεις υγειονομικής ασφάλειας. Μετά από την απόφαση αυτή όλα τα μαθήματα της δεύτερης εβδομάδας (ΕΒΔ2), και μόνον αυτά, θα εξεταστούν δια ζώσης. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τους διδάσκοντες για την χρονική κατανομή των φοιτητών στις αίθουσες.
Η απαίτηση για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις παραμένει σε ισχύ και για αυτά τα μαθήματα.
Παρακαλούμε να τηρηθούν ευλαβικά όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και οι οδηγίες των διδασκόντων.

Προσοχή: Στο τέλος της εξεταστικής διατίθεται μια τέταρτη εβδομάδα η οποία θα χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για δειγματοληπτική προφορική εξέταση φοιτητών/φοιτητριών που θα έχουν ήδη συμμετάσχει στην κανονική εξέταση του μαθήματος.