Εξέταση του μαθήματος Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (1η Ιουλίου 2020)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι η εξέταση του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι θα πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα (εφόσον δοθεί άδεια από την Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ) ή με την προφορική εξ αποστάσεως εξέταση

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να διαβάσουν την σχετική ανακοίνωση στο e-learning.

 

Ο διδάσκων

Δ. Ευσταθίου