Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2020

Η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του Ιουνίου 2020 θα χορηγείται στους φοιτητές οι οποίοι:
α) υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία
β) πραγματοποιούν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση και
γ) είναι εργαζόμενοι
Η βεβαίωση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από τον φοιτητή στα πεδία που πρέπει, θα αποστέλλεται με email στον εξεταστή καθηγητή, ο οποίος θα την υπογράφει και θα την αποστέλλει με email στην Γραμματεία. Η Γραμματεία θα την υπογράφει, θα την σφραγίζει και θα την αποστέλλει με email στον φοιτητή.
Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται την ημέρα εξέτασης του μαθήματος και όχι νωρίτερα.

Είναι προφανές ότι βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις του.