Συναίνεση και Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-20

Συναίνεση συμμετοχής στις εξ’αποστάσεως εξετάσεις

Η εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) και η συμμετοχή τους στις εξετάσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της εξέτασης που περιγράφονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση και στις σχετικές οδηγίες της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 10/10-6-2020).

Η απόφαση της Δ.Ε. είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Σύμφωνα με την απόφαση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή όσων φοιτητών δεν συναινούν.

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της διαδικασίας και την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων είναι σημαντικό να είναι γνωστή η πρόθεση συμμετοχής των φοιτητών στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Παρακαλούμε δηλώστε την πρόθεση συμμετοχή σας, μόνο για όσα μαθήματα υπάρχει πιθανότητα να συμμετέχετε στην τελική εξέταση.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλουν να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης (https://exams.ict.ihu.gr) και στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.

  1. Η εγγραφή πρέπει να γίνει για κάθε μάθημα χωριστά.
  2. Η δήλωση αυτή αποτελεί πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων.
  3. Φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.