Προσοχή στις τελευταίες αλλαγές του Προγράμματος Σπουδών

Οι φοιτητές που στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα βρεθούν στο 6ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο, ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο ξεκίνησαν τις σπουδές τους. Επομένως, για τα μαθήματα «Δομές Δεδομένων» και «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων», τα οποία αποτελούν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» αντιστοιχεί στο παλαιό μάθημα «Βάσεις Δεδομένων ΙΙ», επομένως αποτελεί για τους φοιτητές αυτούς υποχρεωτικό μάθημα κορμού. Άρα οι φοιτητές αυτοί πρέπει να το δηλώσουν εφόσον το χρωστούν.

(β) Το μάθημα Δομές Δεδομένων αντιστοιχεί στο παλαιό μάθημα «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων», επομένως αποτελεί για τους φοιτητές αυτούς
υποχρεωτικό μάθημα κορμού της κατεύθυνσης 1 και μάθημα επιλογής (από άλλη κατεύθυνση) για τις κατευθύνσεις 2 και 3.
Άρα όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο οφείλουν να το δηλώσουν και να το περάσουν εφόσον είναι στην 1η κατεύθυνση.
Εάν οι φοιτητές ανήκουν στην 2η ή την 3η κατεύθυνση, το μάθημα προσφέρεται ως επιλογή άλλης κατεύθυνσης.

Γραμματεία Τμήματος