Συμπληρωματικές οδηγίες για τις δια ζώσης εξετάσεις

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν σε εκείνα τα μαθήματα που θα εξεταστούν δια ζώσης. Ισχύουν, δε, συμπληρωματικά ως προς τον Κανονισμό Εξετάσεων και τις λοιπές αποφάσεις και οδηγίες του Πανεπιστημίου και του Τμήματος.

Επικαιροποίηση οδηγιών Σεπτέμβριος 2020: Με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρέπει να τηρούνται τα προτεινόμενα μέτρα και οι κανόνες ασφαλείας της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Αριθμ. 60720/Ζ1 (ΦΕΚ 1971/Β΄/21-5-2020) καθώς και κάθε άλλη σχετική οδηγία που τυχόν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά το χρονικό διάστημα της εξεταστικής.
Είναι απαραίτητη η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο κατά την εξέταση όσο και κατά την προσέλευση και αναχώρηση σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος. Η μάσκα θα πρέπει να αφαιρεθεί στιγμιαία μόνο για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων μετά από υπόδειξη των επιτηρητών.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με την από 17-6-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος θα εξεταστούν δια ζώσης μετά από αιτήματα των διδασκόντων καθηγητών.

Συγκεκριμένα, δια ζώσης θα εξεταστούν μόνο τα μαθήματα:

 • Μαθηματικά ΙΙ (Β΄εξαμήνου)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (Β΄ εξαμήνου)
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Δ΄ εξαμήνου)
 • Ασύρματες Εικοινωνίες (Στ΄ εξαμήνου)
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ (Στ΄ εξαμήνου)
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων (Στ΄ εξαμήνου)

Όλα τα μαθήματα έχουν προγραμματιστεί για την δεύτερη εβδομάδα εξεταστικής (ΕΒΔ2).
Τα μαθήματα αυτά θα εξεταστούν δια ζώσης και για το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών και για εκείνο του ΤΕΙ.

Για τα μαθήματα που θα εξεταστούν με φυσική παρουσία, έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα ώρες εξέτασης, οι οποίες όμως μπορεί να εξειδικευτούν. Αν σε κάποιο μάθημα οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις στις αίθουσες, προφανώς η εξέταση θα γίνει σε ομάδες, σε διαφορετικές ώρες.
Για παράδειγμα, μπορεί στο πρόγραμμα εξετάσεων ένα μάθημα να φαίνεται ότι εξετάζεται μεταξύ 09:00 και 14:00 αλλά οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα ξεκινάνε με τα γράμματα από Α – Κ να εξεταστούν από τις 09:00 έως 10:00, κλπ.
Η ανάλυση αυτή θα γίνει από τον διδάσκοντα και θα κοινοποιηθεί μέσω της σελίδας του μαθήματος στο  https://exams.ict.ihu.gr/

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται η χρονική διάρκεια εξέτασης ενός μαθήματος να επεκταθεί πέρα από τις προγραμματισμένες ώρες λόγω του πλήθους των εξεταζομένων.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για να σχεδιαστεί σωστά μία εξέταση, είτε είναι εξ αποστάσεως είτε είναι με φυσική παρουσία, θα πρέπει ο διδάσκων να γνωρίζει πόσοι και ποιοι θα είναι ο φοιτητές που θα εξεταστούν, έτσι ώστε στην περίπτωση, για παράδειγμα, της δια ζώσης εξέτασης να ανακοινώσει έναν πρόγραμμα με την ώρα που θα εξεταστεί ο κάθε φοιτητής για να μην υπάρξει συνωστισμός.

Έτσι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλουν να έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξ’αποστάσεως εξέτασης, για όλα τα άλλα μαθήματα, για κάθε ένα από τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.

 1. Η εγγραφή πρέπει να γίνει για κάθε μάθημα χωριστά.
 2. Η δήλωση αυτή αποτελεί πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων.
 3. Φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Υγιεινή: Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρέπει να τηρούνται τα προτεινόμενα μέτρα και οι κανόνες ασφαλείας της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Αριθμ. 60720/Ζ1 (ΦΕΚ 1971/Β΄/21-5-2020).

Ειδικότερες οδηγίες:

 • Οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα κ.λπ.) με φυσικό αερισμό.
 • Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική διάρκεια.
 • Υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών. Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται οι φοιτητές να χωρίζονται σε ομάδες με διαφορετική ώρα προσέλευσης. Ενδεικτικές χωρητικότητες αιθουσών του Τμήματος ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές απόστασης: Αίθουσα 302 (30 το πολύ φοιτητές), Αίθουσα 105 (10 το πολύ φοιτητές), Αίθουσα 106 (18 το πολύ φοιτητές), Αίθουσα 202-203 (23 το πολύ φοιτητές). Η αίθουσα 202-203 βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου της ΣΤΕΦ ακριβώς πάνω από την 103. Οι επιτηρητές θα σας ενημερώσουν σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 • Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο αλλά συστήνεται ισχυρά τόσο κατά την εξέταση όσο και κατά την προσέλευση και αναχώρηση.
 • Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει να αερίζονται φυσικά τόσο κατά τη διενέργεια της εξέτασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.
 • Απαγορεύεται η χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων.
 • Παρακαλούνται οι φοιτητές σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα ίωσης να μην προσέλθουν στις εξετάσεις σεβόμενοι την υγεία των υπολοίπων. Εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά την εξέταση οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα το Τμήμα.
 • Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί και αεριζόμενοι τουλάχιστον για μία (1) ώρα.
 • Απαγορεύεται ο συνωστισμός στους διαδρόμους και τις εισόδους/εξόδους των κτηρίων κατά την προσέλευση και αναχώρηση. Απαγορεύεται επίσης η χρήση των ανελκυστήρων.
 • Συστήνεται πριν την έναρξη της εξέτασης ο συντονιστής μαζί με τους επιτηρητές να έχουν φροντίσει ώστε σε κάθε θέση όπου επιτρέπεται να καθίσει φοιτητής να έχει τοποθετηθεί η εκφώνηση και κόλλες.
 • Ατομικές απορίες δεν γίνονται δεκτές. Διευκρινίσεις, αν χρειάζονται, θα παρέχονται αποκλειστικά από Έδρας.
 • Συλλογή γραπτών: Αποχωρούν όλοι οι φοιτητές από τις αίθουσες αφήνοντας εκφώνηση και γραπτό στο έδρανο και ο επιτηρητής φορώντας γάντια τα μαζεύει. Τα γραπτά φυλάσονται για 5 ημέρες σε μη προσβάσιμο χώρο από τρίτους πριν ξεκινήσει η διόρθωση.
 • Καθαρισμός των αιθουσών: στο μεσοδιάστημα μεταξύ μαθημάτων και ομάδων του ίδιου μαθήματος, καθώς και μετά το πέρας της ημέρας από το συνεργείο καθαρισμού των εδράνων με χλωριούχο διάλυμα.
 • Οι επιτηρητές των εξετάσεων υποχρεούνται να αναγράφουν στα παρουσιολόγια εκτός από τον τίτλο του μαθήματος, τον αριθμό της αίθουσας, την ημέρα και ακριβή ώρα εξέτασης του κάθε Τμήματος.