Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι η εξέταση του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα στις Σέρρες την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να δουν τα ΑΕΜ ανά τμήμα καθώς και χρήσιμες οδηγίες στην σχετική ανακοίνωση στο μάθημα στο https://exams.ict.ihu.gr  ή στο e-learning.

Ο διδάσκων

Δ. Ευσταθίου