ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Λεπτομερείς οδηγίες για τις εξετάσεις που θα λάβουν χώρα δια ζώσης βρίσκονται στη σελίδα του κάθε μαθήματος στην https://exams.ict.ihu.gr/