ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)»

Ανακοινώνεται ότι:

  1. Οι φοιτητές/τριες που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Α-Λ θα προσέλθουν για εξέταση στις 16.00.
  2. Οι φοιτητές/τριες που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Μ-Ω θα προσέλθουν για εξέταση στις 17.30.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος