Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2020–2021

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου φοίτησης (Έκτος Κύκλος) του ΠΜΣ και καλούν τους υποψήφιους να καταθέσουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Πληροφορίες: 2321049381, 6932265497

http://informatics.teicm.gr/msc_informatics/

Για την αναλυτική περιγραφή της πρόσκλησης και τα δικαιολογητικά πάτησε εδώ
 
Δρ. Δημήτριος Βαρσάμης
Διευθυντής ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες
Tηλ.: 23210 49381
E-mail: dvarsam@ihu.gr