Δίκτυα Υπολογιστών (Θ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών, να διαβάσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα των εξετάσεων «exams».

https://exams.ict.ihu.gr/course/view.php?id=15#section-4