Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την Παρασκευή 21/8/2020 λόγω της καλοκαιρινής άδειας του προσωπικού.
Δείτε και σχετική απόφαση του Πανεπιστημίου για την καλοκαιρινή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του.