Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019-2020 (με προσθήκη των εικονικών αιθουσών zoom)

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα αναφέρεται ως εκδεικτικό διότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα που στο πρόγραμμα εξετάσεων εμφανίζονται με πορτοκαλί γράμματα είναι στην πρόθεση του Τμήματος να εξεταστούν δια ζώσης. Για αυτά, με ευθύνη των συμμετεχόντων, θα πρέπει να τηρούνται τα προτεινόμενα μέτρα και οι κανόνες ασφαλείας της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Αριθμ. 60720/Ζ1 (ΦΕΚ 1971/Β΄/21-5-2020) καθώς και κάθε άλλη σχετική οδηγία που έχει ανακοινωθεί ή θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι απαραίτητη η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο κατά την εξέταση όσο και κατά την προσέλευση και αναχώρηση σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος. Η μάσκα θα πρέπει να αφαιρεθεί στιγμιαία μόνο για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των συμμετεχόντων μετά από υπόδειξη των επιτηρητών. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα θα εξεταστούν ηλεκτρονικά.

Προσοχή Επικαιροποίηση (3/9): Το μάθημα «Φυσική» (στις 10/9) καθώς και το μάθημα «Βασικές Αρχές της Επιστήμης» (στις 14/9) θα εξεταστούν ηλεκτρονικά και ΟΧΙ δια ζώσης.

Για την εξεταστική Σεπτεμβρίου είναι σε ισχύ όλες οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Συνέλευσης του Τμήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυσαν για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου καθώς και όλες οι διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών του Τμήματος.

Η εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξέτασης του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) και η συμμετοχή τους στις εξετάσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της εξέτασης που περιγράφονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση και στην παρούσα απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 10/10-6-2020).

Η απόφαση της Δ.Ε. είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

  1. Οι εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, κατά το ανθρωπίνως δυνατό, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
  2. Η ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου είναι η 1η Σεπτεμβρίου. Η εξεταστική θα ολοκληρωθεί στις 25/9. Υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εξετάσεις εκτάκτως και ημέρα Σάββατο προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες. Η εβδομάδα από 28/9 μέχρι 2/10 θα αξιοποιηθεί για δειγματοληπτική εξέταση που ενδέχεται να ζητήσει ο εκάστοτε διδάσκων, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.
  3. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλουν να έχουν εγγραφεί εκ νέου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εξ’αποστάσεως εξέτασης (exams.ict.ihu.gr) για κάθε ένα από τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν μέχρι και 2 πλήρη 24ωρα πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος (για παράδειγμα: αν ένα μάθημα έχει ανακοινωθεί ότι θα εξεταστεί την Πέμπτη 10/9 στις 14:00 τότε οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν σε αυτό θα πρέπει να έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8/9 στις 13:59).

Διευκρινίζεται ότι στο exams θα εμφανιστούν νέα μάθηματα με τίτλο «τίτλος μαθήματος – Σεπτέμβριος 2020″. Σε αυτά θα γραφτείτε. Για παράδειγμα, αν χρωστάτε Φυσική θα γραφτείτε στο μάθημα «Φυσική – Σεπτέμβριος 2020». Αν τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν σύντομα.

  1. Η εγγραφή πρέπει να γίνει για κάθε μάθημα χωριστά.
  2. Η εγγραφή πρέπει να γίνει εκ νέου ακόμη κι αν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια είχαν εγγραφεί στο μάθημα για την εξεταστική του Εαρινού.
  3. Η δήλωση αυτή αποτελεί πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν υποκαθιστά την δήλωση μαθημάτων.
  4. Φοιτητές που δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους και δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ακριβές πρόγραμμα εξέτασης του κάθε μαθήματος ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα των εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να είναι πιο αναλυτικό και εξειδικευμένο. Για παράδειγμα, μπορεί στο πρόγραμμα εξετάσεων ένα μάθημα να φαίνεται ότι εξετάζεται μεταξύ 09:00 και 14:00 αλλά οι φοιτητές των οποίων τα επίθετα ξεκινάνε με τα γράμματα από Α – Κ να εξεταστούν από τις 09:00 έως 10:30, κλπ. Η ανάλυση αυτή θα γίνει από τον διδάσκοντα και θα είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα εξέτασης. Το πρόγραμμα Zoom θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα, για την υποβολή οδηγιών και αποριών, για τον συντονισμό και την επιτήρηση της διαδικασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και για την προφορική εξέταση των φοιτητών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η εξέταση θα γίνει με ταυτόχρονη σύνδεση στην πλατφόρμα εξετάσεων https://exams.ict.ihu.gr. Ειδικά προβλήματα φοιτητών που αφορούν σε μεμονωμένα μαθήματα θα επιλύονται από τους υπεύθυνους καθηγητές.

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι ενδέχεται η χρονική διάρκεια εξέτασης ενός μαθήματος να επεκταθεί πέρα από τις προγραμματισμένες ώρες λόγω του πλήθους των εξεταζομένων.

Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις που θα εξειδικεύουν και θα επικαιροποιούν θέματα της εξεταστικής.

Καλή επιτυχία

Ο Πρόεδρος του Τμήματος.