Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Yπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Yπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.