Εξέταση των μαθημάτων Σήματα και Συστήματα, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι και Ευρυζωνικά Δίκτυα (Σεπτέμβριος 2020)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00-16:00, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι  την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 – 12:00 και ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση των παραπάνω μαθημάτων πρέπει να εγγραφούν στα συγκεκριμένα μαθήματα στην πλατφόρμα Moodle  https://exams.ict.ihu.gr.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από τα τρία μαθήματα βρίσκονται στο e-learning.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ευσταθίου