Προσοχή! Αλλαγή τρόπου εξέτασης μαθημάτων: «Φυσική» και «Βασικές Αρχές της Επιστήμης»

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα «Φυσική» (στις 10/9) καθώς και το μάθημα «Βασικές Αρχές της Επιστήμης» (στις 14/9) θα εξεταστούν ηλεκτρονικά και ΟΧΙ δια ζώσης.
Ο συντονισμός της εξέτασης θα γίνει μέσω εικονικής αίθουσας του Zoom και του περιβάλλοντος exams όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα.