Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στα μαθήματα ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση των παραπάνω μαθημάτων πρέπει να εγγραφούν στα συγκεκριμένα μαθήματα στην πλατφόρμα Moodle  https://exams.ict.ihu.gr, μέχρι και 7/9/2020.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος