ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Κατά την εξέταση του μαθήματος την Δευτέρα 21/9/2020, οι φοιτητές/τριες θα προσέλθουν ως εξής:

– Οι φοιτητές/τριες που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως Μ, στις 13.00.

– Οι φοιτητές/τριες που το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως Ω, στις 14.00.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος