Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών ακαδ. έτους 2020-2021 (επικαιροποίηση)

Δείτε εδώ το με αριθμ. πρωτ. 14615/23-9-2020 έγγραφο σχετικά με τις εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – αλλογενών.

Επίσης, δίνεται παράταση μέχρι 30/10 με δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών. Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.