Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε εδώ οδηγίες για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, αλλά και χρήσιμες οδηγίες για διαδικασίες λειτουργίας του Τμήματος.