Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 – 6η έκδοση

Αναρτάται το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται. Για το λόγο αυτό να συμβουλεύεστε καθημερινά τον ιστότοπο του Τμήματος.

το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται. Για το λόγο αυτό να συμβουλεύεστε καθημερινά τον ιστότοπο του Τμήματος.

Προσοχή επικαιροποιήσεις: Διορθώθηκε η κεντρική εικονική αίθουσα διδασκαλίας του 3ου εξαμήνου (2η έκδοση) και η αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος Αριθμητικές Μέθοδοι Θ του 5ου εξαμήνου (3η έκδοση).
Το μάθημα Ψηφιακά Κυκλώματα Θ μετακινήθηκε στην Πέμπτη 17:00-20:00 (4η έκδοση).

[αλλαγές 5ης έκδοσης]
– Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου, Αναγνώριση Προτύπων Θ, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Θ και Τεχνολογίες Διαδικτύου Θ, που γίνονται την Τρίτη, μετακινήθηκαν μια ώρα αργότερα από την αρχική ώρα που είχε ανακοινωθεί.
– Προστέθηκε στο 1ο εξάμηνο ένα εργαστηριακό τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε ΤΕΙ και
στο 3ο εξάμηνο ένα εργαστηριακό τμήμα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε ΤΕΙ.
Τα δύο αυτά εργαστήρια αφορούν αποκλειστικά εκείνους τους φοιτητές ΤΕΙ που δεν τα έχουν δηλώσει και δεν τα έχουν παρακολουθήσει ποτέ ή έχουν κοπεί σε αυτά από απουσίες. Για τις υποχρεώσεις τους θα συνεννοηθούν απευθείας με τους διδάσκοντες κατά την ώρα του εργαστηρίου την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του (Τρίτη 6/10 και Τετάρτη 7/10 αντίστοιχα). Δεν χρειάζεται εγγραφή μέσω του e-labs. Για όλους τους υπόλοιπους (αυτούς δηλαδή που έχουν κοπεί από βαθμό) τα παραπάνω εργαστήρια (και οι αντίστοιχες θεωρίες) θα εξεταστούν κανονικά στο τέλος του εξαμήνου.

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σημειώνονται οι ηλεκτρονικές αίθουσες (ΖΟΟΜ) στις οποίες προσφέρονται τα μαθήματα.

Επίσης, στο ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου υπάρχουν ειδικότερες οδηγίες για τα μαθήματα του εξαμήνου.

Θα χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά η σύγχρονη διδασκαλία, δηλαδή η διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος, και η ασύγχρονη διδασκαλία, με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (στο e-learning  http://elearning.cm.ihu.gr ) ή/και τη χρήση βιντεοσκοπημένων διαλέξεων (όπως, π.χ. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα), ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μαθήματος. Η σύγχρονη διδασκαλία των μαθημάτων θα διεξάγεται (για τα περισσότερα μαθήματα) με χρήση του λογισμικού ZOOM*. Συγκεκριμένα μαθήματα θα διδαχθούν δια ζώσης. Για αυτά θα σας ενημερώσουν οι διδάσκοντές τους.

Για την ασύγχρονη διδασκαλία καθώς και για κάθε ανακοίνωση που θα αφορά στο εκάστοτε μάθημα το υλικό θα υπάρχει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle (e-learning).  Επομένως εσείς θα πρέπει:

  1. Χρησιμοποιώντας τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (οι πρωτοετείς εφόσον τον αποκτήσετε) να γραφείτε στο elearning, σε κάθε μάθημα το οποίο παρακολουθείτε
  2. Στα μαθήματα να γραφείτε με τα Πραγματικά σας Ονόματα, διότι ειδικά για τα εργαστήρια θα παίρνονται παρουσίες όπως γίνεται κανονικά.

*Οδηγίες χρήσης του Zoom
Εγκατάσταση client– Έλεγχος λειτουργίας μικροφώνου- ακουστικών κάμερας (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_setup_sound_video.pdf)
Οδηγίες για απλή συμμετοχή (είτε διδασκόντων είτε φοιτητών) (https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/icustom/zoom-manual_plain_participation.pdf)