ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Την Δευτέρα 5/10/20 και την Πέμπτη 8/10/20 να προσέλθουν στο εργαστήριο οι 10 πρώτοι φοιτητές του 5ου εξαμήνου από το κάθε τμήμα του e-labs.

Την Δευτέρα 12/10/20 και την Πέμπτη 15/10/20 να προσέλθουν στο εργαστήριο οι 10 επόμενοι φοιτητές του 5ου εξαμήνου από το κάθε τμήμα του e-labs.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα και αντισηπτικό.

Ο Διδάσκων

Δημήτρης Μάνος