Αναγνώριση Προτύπων Νευρωνικά Δίκτυα Θεωρία

Ανακοινώνεται ότι η θεωρία του μαθήματος την Τρίτη 29/9/20 αναστέλλεται λόγο ασθενείας του διδάσκοντος.

Θα ακολουθήσει αναπλήρωση κατόπιν ενημέρωσης από τον διδάσκων.

Ο Διδάσκων

Χ. Στρουθόπουλος