Ενημέρωση για τα μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Ενημερώνονται οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος για τα μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Οδηγός αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος στο ΔΙΠΑΕ.

Επίσης, παραπέμπονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν σημανθεί μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.