Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου (Θεωρία + Εργαστήριο)

Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ότι η ενημέρωση (για τη θεωρία και το εργαστήριο) θα γίνεται μέσω της σελίδας του μαθήματος στο elearning: https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=458

Λεπτομέρειες διεξαγωγής μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις εξετάσεων και λοιπά θα αναρτώνται στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο.

Ο διδάσκων
Γ. Βουρβουλάκης