Τεχνολογίες Διαδικτύου Θεωρία

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου (Θ) του Ε΄ εξαμήνου, από σήμερα 6/10 θα ξεκινάει μια ώρα αργότερα από την ώρα που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Θα γίνεται πλέον 17:00 – 20:00.

Ο Διδάσκων