Επίλυση αποριών σχετικά με αποτελέσματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 στα μαθήματα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ», «Συστήματα Πολυμέσων» και «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων»

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να ρωτήσουν τον διδάσκοντα σχετικά με την επίδοσή τους κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου στα μαθήματα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ», «Συστήματα Πολυμέσων» και «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» μπορούν να συνδεθούν στο zoom, στην εικονική αίθουσα:

Οι φοιτητές θα εισέρχονται αρχικά στο δωμάτιο αναμονής και θα περιμένουν μέχρι να γίνουν δεκτοί (ένας τη φορά) στο κυρίως δωμάτιο.