Έναρξη όλων των μαθημάτων από Δευτέρα 19/10

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος ότι από τη Δευτέρα 19/10 ξεκινάνε σταδιακά όλα τα μαθήματα που δεν είχαν ξεκινήσει μέχρι σήμερα.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα βρείτε τις εικονικές αίθουσες zoom διεξαγωγής τους.

Όπου τα εργαστήρια φαίνονται διπλά (π.χ. Ε1 Ε4) σημαίνει ότι την πρώτη εβδομάδα θα έρχονται οι φοιτητές του Ε1, την επόμενη εκείνοι του Ε4, κ.ο.κ. Θα σας ενημερώσουν και οι καθηγητές σας.

Ειδικά για τα Εργαστήρια του μαθήματος «Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» του Ε΄εξαμήνου, ανακοινώνεται ότι ειδικά για αυτή την εβδομάδα θα γίνουν την Παρασκευή 23/10 στην εικονική αίθουσα https://zoom.us/j/94146710066, με ώρα έναρξης του πρώτου τις 15:30. Από την εβδομάδα που ξεκινάει στις 26/10 και μετά θα γίνονται κανονικά στην ώρα, ημέρα και εικονική αίθουσα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Καλή αρχή και σε αυτά και καλή πρόοδο!