Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια (Τ.Ε.Ι.) – Ασκήσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. του Γ’ εξαμήνου, θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 21/10/2020 στις ώρες που έχουν οριστεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου, μέσα από την εικονική αίθουσα Zoom https://zoom.us/j/91395022427

Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το πρόγραμμα Microsoft Access 2010 ή νεότερο.

1.     Κάθε εβδομάδα οι φοιτητές θα εξετάζονται στην άσκηση της προηγούμενης εβδομάδας. Η τελική βαθμολογία των ασκήσεων από το σύνολο των μαθημάτων θα προσμετρηθεί κατά 20% στο τελικό βαθμό.

2.      Στο τέλος του εξαμήνου θα εκπονήσουν υποχρεωτική εργασία, η οποία θα προσμετρηθεί επίσης κατά 20% στο τελικό βαθμό.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα κ. Κουρέα Αργύρη στο email:  rgrskoureas@gmail.com