Θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που έχουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες (168) κι επιθυμούν να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία, ότι η διαδικασία με την οποία ο φοιτητής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένα θέματα πτυχιακών εργασιών είναι πλέον μέσω της πλατφόρμας ethesis η οποία έχει επεκταθεί ώστε να διαχειρίζεται τις διπλωματικές/πτυχιακές όλου του Τμήματος και σταδιακά θα βελτιώνεται.

Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν ήδη αναρτήσει θέματα πτυχιακών εργασιών και η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για αιτήσεις φοιτητών από σήμερα και μέχρι και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τα διαπιστευτήρια (username και password) που χρησιμοποιείτε στην ηλεκτρονική γραμματεία.