Αναστολή Πρακτικής Άσκησης (7/11-30/11)

                                                                       Θεσσαλονίκη 09-11-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Σύμφωνα με το πεδίο δραστηριότητας 9 «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» της υπ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/06-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για το προαναφερόμενο διάστημα αναστέλλεται

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

                                               ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε