ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Λογική Σχεδίαση, του Α΄ εξαμήνου, να λάβουν μέρος στην διαδικτυακή δοκιμασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00-17:00. Οδηγίες για τη σύνδεση στην εξέταση θα δοθούν στην εικονική αίθουσα του μαθήματος.

Η δοκιμασία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις από την εξής ύλη:

1. Αριθμητικά συστήματα (δυαδική αναπαράσταση, δεκαεξαδική αναπαράσταση και μετατροπές ανάμεσα σε αριθμητικά συστήματα). Πράξεις στο δυαδικό σύστημα. Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί.

2. Αξιώματα του Huntington και θεωρήματα της Άλγεβρας Boole.

3. Απλοποιήσεις εκφράσεων Boole με βάση τις αναγωγικές σχέσεις.

4. Ισότητα συναρτήσεων Boole, συμπληρώματα συναρτήσεων, Θεώρημα του De Morgan. 

5. Πίνακες Αληθείας και Κανονικές μορφές συναρτήσεων Boole.

6. Κυκλωματική αναπαράσταση συναρτήσεων Boole. Οικουμενικές πύλες.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής